โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 66 ถึง 11 ก.ค. 66 สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัปดาห์คณิตศาสตร์
07 ส.ค. 66 ถึง 09 ส.ค. 66 สัปดาห์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วันอาเซียน/วันรพี)
27 ก.ค. 66 กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
25 ก.ค. 66 ถึง 27 ก.ค. 66 สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
19 ก.ค. 66 ถึง 21 ก.ค. 66 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566
07 ก.ค. 66 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี “ประภาคารเกมส์ 66”
01 ก.ค. 66 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 66 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีการศึกษา 2565 และ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
12 มิ.ย. 66 ค่าย Duo Camp
08 มิ.ย. 66 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
หอประชุมใหญ่ แต่งกายชุดนักเรียน
06 มิ.ย. 66 ถึง 10 มิ.ย. 66 กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2566
02 มิ.ย. 66 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
หอประชุมใหญ่
31 พ.ค. 66 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 พ.ค. 66 รับการนิเทศติดตามการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ภาคบ่าย)
27 พ.ค. 66 ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อาคารประชาธิปไตย
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
10 พ.ค. 66 ถึง 11 พ.ค. 66 เรียนปรับพื้นฐาน
09 พ.ค. 66 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4