โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=cHLdhE5dKuY