โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน   ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
เบอร์แฟกส์ 0-7528-8211
Email : punyawee.kwan@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :