โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ ‘’พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์คนดีศรีปะเหลียน’’ ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,14:06   อ่าน 8 ครั้ง