โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,14:06   อ่าน 12 ครั้ง