โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
135 หมู่ 1ถนนตรัง-ปะเหลียน  ตำบลสุโสะ   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92120
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศ ‘’พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์คนดีศรีปะเหลียน’’ ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
วิ่งเพื่อน้อง วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 66
รายงานและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษยน 2566 ค่าบำรุงการศึกษา 700 บาท
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66